PDISTORYDETECTIVE PROFILE
Parallel Dimension Investigations

PERUSTIEDOT

KOODINIMI: Enna Airik / SD005
TODELLISUUSTASO: puolifiktiivinen
KANSALLISUUS: suomalainen
SIVIILISÄÄTY: naimisissa
LAPSIA: 3
KIELITAITO: suomi (äidinkieli),
englanti (sujuva), ruotsi (niin ja näin),
espanja (un poco)

YHTEYSTIEDOT

PUHELIN: +358 41 4391204
SÄHKÖPOSTI: airik@tarinaetsiva.fi
NETTISIVUT: www.tarinaetsiva.fi

TYÖNKUVA

Tutkimusmatkailija, tarinankertoja, ajan kerrostumien arkeologi, taiteilija ja
uneksija. Ottaa vastaan toimeksiantoja universumin kaikilta kolkilta
ja rinnakkaisista todellisuuksista. Ratkoo narratiivisia ongelmia, kouluttaa, tutkii,
raportoi, kuvittaa ja luo uutta toimeksiantojen mukaisesti. Kerää samalla
tieteellistä aineistoa matkoiltaan ja toimittaa tietonsa PDI:n tutkimusinstituuttiin.

KOULUTUS

PDI Institute, Certified Story Detective (yhä kesken…)
Poliisiammattikorkeakoulu, poliisin perustutkinto (2013 – 2016)
Oriveden opisto, kirjoittajalinja (2009 – 2010)
Lapin yliopisto, taiteen maisteri, kuvataidekasvatus (2003 – 2009)

ERITYISTAIDOT

– luova kirjoittaminen – journalismi  – kuvittaminen
 – maailmojen luominen  – taidekasvatus  – kuvankäsittely
 – tarinankerronta  – luennointi / opetus  – tutkinta

PDI-INSTITUUTIN OHJEET TARINAETSIVIEN TOIMEKSIANTOJA VARTEN:

  • Suunnistakaa pääosin tähtien avulla. Käyttäkää apunanne avaruusastrolabia ja kosmossekstanttia. (Neiti Hettiehen saa ottaa yhteyttä vain hätätapauksissa!!!)
  • Älkää koskaan paljastako todellista olemustanne tai aikakauttanne. Naamioitukaa tarpeellisissa määrin ja sulautukaa joukkoon kaikin tavoin.
  • Opetelkaa tapaamienne rotujen ja kansojen nimitykset ja tavat. Yrittäkää oppia paikallista kieltä, jos mahdollista. (Yleisesti ottaen teidän pitäisi pärjätä kyberkääntäjän avulla.)
  • Rohkaiskaa eliölajien rauhanomaista rinnakkaiseloa ja ekologista elämäntapaa.
  • Pitäkää tarkkaa päiväkirjaa ja tehkää täsmällisiä karttoja ja piirroksia. Ottakaa valokuvia ja videoita milloin se on mahdollista.
  • Kerätkää näytteitä eläimistä, kasvillisuudesta, maalajeista ja mineraaleista. Merkitkää ylös sääolosuhteet ja tähtien liikkeet.
  • Tulkaa elävinä takaisin.

*****